Marketplace

L’objectiu principal d’aquesta categoria és ajudar-te a dirigir les teves referències i productes per a incrementar el teu nivell de vendes, optimitzant els recursos existents, triant els canals de distribució adequats i adaptant les teves referències i productes a les necessitats externes.

T’ajudem a publicar els teus productes a Google Shopping, Amazon Marketplace o qualsevol altre marketplace d’Internet.

Import de l’ajuda

2.000€
 • 0 < 3 empleats: 2.000 €
 • 3 < 9 empleats: 2.000 €
 • 10 < 50 empleats: 2.000 €

Vols saber-ne més?

Dubtes freqüents i informació sobre el Kit digital
 • Estudi previ d’alternatives i alta a la plataforma: la solució inclou l’obertura de compte i alta del teu perfil, pel teu compte, en, si més no, una plataforma de Marketplace i un país.
 • Anàlisi de la competència: la solució inclou la realització d’una investigació de mercat focalitzada en les característiques dels teus competidors per a millorar el teu procés de presa de decisions i ajudar-te a assolir una posició competitiva.
 • Disseny i definició de l’estratègia de negoci: la solució inclou la generació de l’estratègia de negoci per a aconseguir la consecució dels objectius desitjats orientant els recursos disponibles cap a aquesta finalitat.
 • Producció del catàleg de referències: anàlisi de les categories a comercialitzar per a seleccionar, si més no, deu productes alineats amb l’estratègia de negoci, tret que no disposis d’aquest nombre, i en aquest cas podrà ser menor.
 • Creació del contingut del listing: definició de, si més no, deu descripcions del catàleg de referències, tret que no disposis d’aquest nombre, i en aquest cas podrà ser menor.
 • Alta de referències: càrrega de, si més no, deu referències, i les seves respectives descripcions i fotografies, en la plataforma, tret que no disposis d’aquest nombre, i en aquest cas podrà ser menor, acompanyada per la descripció i fotografia individual de cada producte.

L’import de l’ajuda no inclourà el cost associat a la subscripció o alta a la plataforma de Marketplace ni els costos variables associats a la venda de les referències donades d’alta a la plataforma.

El Kit Digital és una iniciativa del Govern d’Espanya que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles en el mercat per a aconseguir un avanç significatiu en el nivell de maduresa digital.
Preu sota pressupost, depenent del projecte. No tenim preus tancats, tot depèn de les teves necessitats.
 • Ser una petita empresa, microempresa o persona en situació d’autoocupació (fins a 49 empleats).
 • Estar al corrent de pagaments de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 • Estar inscrit en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o en el cens equivalent de l’Administració Tributària Foral.
 • No incórrer en cap de les incompatibilitats de la Llei General de Subvencions.
 • No tenir consideració d’empresa en crisi.
 • No superar el límit d’ajudes minimis (de petita quantia).
 1. Registrar-se en Acelera pyme i realitzar el test d’autodiagnòstic per a comprovar el nivell de digitalització de la teva empresa.
 2. Consultar el catàleg de solucions digitals del Kit Digital.
 3. Sol·licitar l’ajuda del Kit Digital a la seu electrònica de Red.es emplenant el formulari.
 4. Triar la o les solucions que millor s’adapten al negoci.
 5. Signar un acord de prestació de Solucions Digitals amb els Agents Digitalitzadors que implantaran la solució.
Si necessites el Kit Digital, parla amb nosaltres avui mateix
Autoritzo l'enviament d'informació.

Contacta amb QualityStudio

Explica’ns el teu projecte i t’ajudarem a aconseguir les teves metes