Connecta el teu programa de gestió amb la teva web

Automatitza i guanyaràs

La web i/o la botiga en línia no estan aïllades, són una part més del teu negoci. Si has d’actualitzar stocks, productes, registres, comandes, enviaments i altres dades en diversos programes cada dia, el treball es multiplica i es produeixen errors.

La solució és una integració de dades. Connectar els programes perquè tot s’actualitzi de manera automàtica. Fàcil i simple, amb un clic.

No és màgia, és programació
Però et deixarà igual amb la boca oberta

Actualitza a temps real

La integració de dades permet que la web s’actualitzi amb el programa de gestió automàticament. Això és indispensable, per exemple, si vens de manera simultània en botiga física i botiga en línia, i un trencament d’estoc pot provocar-te un mal de cap.

Simplifica les tasques

El temps és or. I repetir el treball en diversos programes és una pèrdua de temps. Si tens un catàleg de productes molt ampli o aquest s’actualitza de manera molt freqüent, redueix el treball i els costos amb una integració de dades.

Evita les errades

La gestió manual de les dades té un gran risc: el factor humà. Un sol número mal posat i tenim un gran problema. I, no ens enganyem, quan algú es passa hores traslladant dades d’un programa a un altre això pot ocórrer. Automatitza i evita errors.

Productes i/o stocks

Integrem el catàleg de productes i stock disponible de cada referència, actualitzant la informació a temps real, ja sigui sota demanda o de forma programada. Des del teu programa de gestió cap al teu web o botiga en línia. O des del teu web cap als comparadors.

Comandes, clients i logística

Si els usuaris compren a la teva botiga en línia però tu factures des del teu programa de comptabilitat, tot és més fàcil si la web es comunica amb el teu programa i crea automàticament les fitxes de client, les comandes i les factures, estalviant-te temps i errors.