Parlar clar és el principi del canvi cap a l’èxit.

Per què no rebo correus?

A partir de febrer de 2024, Google i Yahoo imposaran noves restriccions en l’enviament de correus, amb la finalitat de protegir la seguretat dels usuaris de Gmail (tant la versió gratuïta de Gmail com la versió professional de Google Workspace) i Yahoo Mail.

Aquestes mesures, que entren en vigor l’1 de febrer, tenen com a objectiu “netejar” les safates d’entrada, reduint la presència de correus no desitjats i fraudulents, que sovint es camuflen entre els enviaments legítims. S’espera que els remitents compleixin amb els nous requisits tècnics addicionals, especialment aquells que envien grans quantitats de correus electrònics diàriament.

3 mesures clau contra l’spam

Les noves polítiques se centren en tres mesures que compleixen amb les bones pràctiques en matèries de Protecció de Dades i Email Màrqueting.

  • Autenticació de correus.
  • Inclusió d’enllaços per a donar-se de baixa.
  • Enviament de correus rellevants i desitjats.

Com complir amb els nous requisits de Gmail i Yahoo

Per a complir amb aquests requisits, s’han de dur a terme una sèrie d’accions, com configurar l’autenticació de correu electrònic a través de SPF, DKIM i DMARC, assegurar registres DNS vàlids, usar connexions TLS, mantenir baixes taxes de spam, respectar estàndards de format de missatges i no suplantar capçaleres de correu.

Per a assegurar que els teus missatges de correu electrònic amb destinació a Google o Yahoo arribin correctament a les safates d’entrada dels teus destinataris, el teu proveïdor de correu electrònic ha d’haver dut a terme aquests ajustos tècnics, de manera que els teus e-mails incloguin aquestes autenticacions, que tenen l’objectiu de fer molt difícil que algú pugui suplantar la teva identitat en enviar un correu electrònic.

A QualityStudio ja hem aplicat aquestes mesures a tots els nostres clients per a garantir el lliurament dels seus missatges.

Por qué no recibo emails

Google ha començat a aplicar aquestes mesures el febrer de 2024, emetent errors en els correus que no compleixin els requisits, mentre que Yahoo implementarà els canvis segons el perfil del remitent.

S’espera que aquestes polítiques s’apliquin gradualment per a garantir la seva efectivitat i que altres proveïdors de correu les vagin aplicant de manera gradual.

Tens el servei de correu que et mereixes? Contacta amb nosaltres!

Si t'ha agradat, comparteix-ho!